Zadnje objave

Razpad zunajzakonske zveze
  • 2023-01-12

Če pride do razpada zunajzakonske zveze, sicer ni potrebna razveza, kot pri zakonski zvezi, vendar je še vedno potrebno pomisliti na koristi otrok ter na delitev skupnega premož...

Preberi več
Razdelitev premoženja po smrti brez oporoke
  • 2023-01-12

Dedovanje je prehod premoženja iz zapustnika na njegove dediče in je urejeno v Zakonu o dedovanju (ZD). O njem se odloča v zapušči...

Preberi več
Podjemna pogodba
  • 2023-01-12

Podjemno pogodbo oziroma t.i. pogodbo o delu ureja Obligacijski zakonik (OZ). Lahko gre za fizično ali intelektualno storitev, saj se z njo podjemnik zavezuje, da bo opravil dol...

Preberi več
  • 2023-01-12

Avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). 99. člen ZASP določa, da se z njo avtor zaveže ustvariti določeno delo s področja književnosti, zna...

Preberi več
  • 2022-12-16

Zakon o dedovanju (ZD) pozna dva dedna naslova. Če je zapustnik napisal oporoko, potem se deduje na podlagi oporoke, ob predpostavki, da je veljavna. 

...
Preberi več