Delovno - pravne pogodbe


Aneks k pogodbi o avtorskem delu je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene dol.....

Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita, da se spreminjajo določena do.....

Če med strankama pride do spora, ki sledi iz nekega pogodbenega razmerja med njima, lahko kadarkoli .....

To je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi (gre za redno odpoved, torej mora preteči o.....

Pogodba o pripravništvu je oblika pogodbe o zaposlitvi. Sklene se s pripravnikom, to je z osebo, ki .....

S pogodbo o svetovanju se pogodbeni stranki dogovorita o predmetu svetovanja, pravicah in obveznosti.....

Pogodbo o zaposlitvi skleneta delavec in delodajalec, z njo pa uredita medsebojne pravice in obvezno.....

S pogodbo o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih gl.....

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delodajalcem in delavcem, z njo uredita medseb.....

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. S to pogodbo med seb.....

Prikazujem 1 do 10 od 10 (1 strani)