Splošni pogoji spletnega mesta »pravnidokumenti.si«

 

Spletno mesto vzdržuje in upravlja podjetje:

Tn kapital d.o.o.
Cesta Petra Majdiča 14

1230 Domžale

Davčna številka: SI78442516

Matična številka: 8780234000

1. Področje uporabe, brez pravnih nasvetov in storitev

1.1

Ti spološni pogoji določajo pravice in obveznosti med naročnikom oz. uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik) in Tn kapital d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) in veljajo na spletnem mestu www.pravnidokumenti.si.

Ponudnik na spletnem mestu www.pravnidokumenti.si omogoča raziskave, ustvarjanje in pridobivanje pravnih vsebin. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) veljajo za vse storitve, ki jih ponudnik ponuja na ali prek storitve www.pravnidokumenti.si, vključno s povezanimi dejanji in izjavami, razen če ni drugače dogovorjeno v skladu s temi splošnimi pogoji.

1.2

Nakup dokumenta na spletnem mestu www.pravnidokumenti.si ne vključuje pravno svetovanje ali pravne storitve, tj. ne zagotavlja pravnega pregleda konkretnega posameznega primera v smislu Zakona o odvetništvu (ZOdv). Ponudba na strani www.pravnidokumenti.si stranko podpira s programsko zasnovanim intervjujem in postopkom ustvarjanja pogodb, ki so ga pravniki preverili pri samostojnem ustvarjanju njegovih pravnih dokumentov. Ta postopek je v osnovi zasnovan tako, da ustvarjanje dokumentov ne zahteva kakršno koli posebno pravno znanje. Avtomatiziran postopek ustvarjanja dokumenta ne more obravnavati vsake posamezne zadeve. Stranka mora zato pravne dokumente, ki jih ustvari, preveriti glede verjetnosti in glede na predvideno uporabo. 

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Osnovne storitve spletnega mesta PRAVNIDOKUMENTI.SI

Za brezplačno uporabo nekaterih storitev www.pravnidokumenti.si se uporavnik lahko registrira na tem istem spletnem mestu. Ob registraciji ponudnik kupcu pošlje e-pošto s potrditveno povezavo. Ko stranka aktivira to povezavo, se pogodba o uporabi brezplačnih osnovnih storitev sklene med ponudnikom in uporabnikom.

2.2 Plačljive storitve spletnega mesta PRAVNIDOKUMENTI.SI

Pogodba o uporabi plačljivih storitev www.pravnidokumenti.si se sklene, ko jih uporabnik naroči na tem istem spletnem mestu nato pa ponudnik izdelek aktivira ali da na voljo za prenos. Pravni posel je sklenjen, ko uporabnik opravi plačilo.

2.3. Posamezni izdelki (dokumenti)

Kupec lahko kupi posamezen izdelek oz. dokument. Nakup se opravi tako, da pri izbranem izdelku sledi navodilom in izpolni vsa polja. Po izpolnjenih poljih lahko zaključi nakup. Nakup je zaključen, ko kupec izdelek plača. Takrat ima na voljo izpolnjen izdelek (dokument) tudi prevzeti v eni izmed pdf ali word različic. 

2.4. Paketi

Zakup paketa omogoča neomejeno uporabo storitev. Izdelki in storitve znotraj zakupljenega paketa so določeni pri ponudbi posameznega paketa.

2.5. Neupravičena uporaba in razpečevanje

Kadar ponudnik upravičeno sklepa, da uporabnik paket zlorablja in ga ne uporablja izključno za svoje potrebe in potrebe lastne uporabe ali upravičeno sklepa, da ga uporablja za razpečevanje dokumentov, ki jih je zakupil s paktom lahko ponudnik kadarkoli odstopi od pogodbe in prepreči nadaljno uporabo uporabniku. Plačano kupnino za paket pa ne glede na predčasno prekinitev ponudnik zadrži. 

3. Politika odpovedi pogodb za dostavo digitalnih vsebin

3.1 Pravica do odstopa

Ko uporabnik odda naročilo, ga plača in prejme izdelek, nima pravice do odstopa od pogodbe. Ponudnik lahko določi in jasno navede za katere izdelke je odstop od pogodbe možen.

V primerih kadar je odstop od pogodbe možen, je za uveljavitev pravice do odstopa uporabnik dolžan v roku 14 dni od sklenitve pogodbe poslati odstop od pogodbe na: Tn kapital d.o.o., s pripisom »za PRAVNIDOKUMENTI.SI«, Cesta Petra Majdiča 14, 1230 Domžale ali preko e-pošte: info@pravnidokumenti.si. Uporabnik mora napisati jasno izjavo o svoji odločitvi, torej odstopu od pogodbe, ki je sklenjena med Tn kapital d.o.o. in uporabnikom.

3.2 Posledice umika

Če uporabnik pravočasno odstopi od pogodbe, ponudnik vsa  plačila, ki so bila prejeta iz tega in konkretnega naslova, vključno s stroški dostave, povrne kupcu najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bilo izjava o odpovedi prejeta. Za vračilo se uporabi isto plačilno sredstvo, kot je uporabnik uporabil za prvotno transakcijo, razen v primerih kadar je izrecno dogovorjeno kako drugače.

4. Dostop, pravica do uporabe in razpoložljivost

4.1. Uporabniški račun

Uporabnik dobi dostop do storitve www.pravnidokumenti.si po sklenitvi pogodbe v skladu s temi splošnimi pogoji. Vsak račun lahko uporablja samo uporabnik, ki ji je bil dodeljen račun. Uporabnik mora podatke o računu varovati v tajnosti in sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, da jih zaščiti pred dostopom tretjih oseb. V primeru kršitve si ponudnik pridržuje pravico do blokiranja dostopa.

Dostop do ponudnikovih storitev ima tudi uporabnik, ki nima uporabniškega računa in storitve ponudnika uporablja kot gost.

4.2 Razpoložljivost

Ponudnik uporabniku zagotavlja delovanje spletnega mesta www.pravnidokumenti.si 24 ur na dan in vse dni v letu. Vendar ne v času vzdrževalnih del, ki so nujno potrebni za razvoj in zagotavljanje kakovosti in varnosti spletnega mesta. Kolikor je mogoče, bo ponudnik uporabnika pravočasno obvestil o načrtovanih vzdrževalnih delih. Takšna vzdrževalna dela potekajo zlasti med 20.00 in 5.00 uro.

5. Pravice do uporabe

Ponudnik uporabniku podeli preprosto, neizključno pravico do uporabe spletne trgovine www.pravnidokumenti.si v okviru njegove komercialne, neodvisne ali znanstvene dejavnosti za lastno uporabo za čas trajanja pogodbe. Uporabnik sme vsebino, ki jo je pridobil ali naložil s spletnega mesta www.pravnidokumenti.si uporabljati samo za lastno uporabo v okviru svoje komercialne, neodvisne ali znanstvene dejavnosti. Uporabnik lahko prenese in natisne posamezne dokumente ali poglavja vsebine po sklenitvi pogodbe z ponudnikom. Vsaka nadaljnja uporaba, ki je sistematičen prenos in prodaja vsebine ali pravnih dokumentov tretjim osebam, je izključena in zahteva odškodninsko odgovornost posameznika. Vse vsebine na spletnem mestu www.pravnidokumenti.si so avtorsko zaščiteno delo in jih brez dovoljenja ponudnika nihče ne sme distribuirati ali prodajati za nadaljno preprodajo in uporabo tretjim osebam. Uporabnik jih lahko uporablja izključno za svojo dejavnost in svoj namen.

6. Spremembe storitev

6.1 Posodobitve in izboljšave storitev

Ponudnik je upravičen kadar koli posodobiti in razširiti pravne dokumente, vsebino in funkcije, da nenehno zagotavlja njihov visok standard kakovosti. Takšne razširitve in posodobitve so največkrat predvidene ob spremembi zakonodaje.

6.2 Izmenjava storitev in omejitve

Ponudnik ima pravico do ustrezne izmenjave ali omejitve pravnih dokumentov, vsebine in funkcij, če je izmenjava ali omejitev potrebna za ponudnika in razumna ob upoštevanju interesov uporabnika. To še posebej velja, kadar

  • licenčna pravica, na kateri temelji storitev, ne velja več, kar za podjetje ponudnika ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti;
  • odstranitev strokovne vsebine je iz tehničnih razlogov nujno potrebna;
  • zamenjava vsebine je nujno potrebna zaradi nove zakonodaje.

7. Podpora

Ponudnik redno vzdržuje spletno mesto www.pravnidokumenti.si in napake običajno odpravi s posodobitvami in popravki napak. Uporabniku je na voljo e-poštna podpora za vsa tehnična vprašanja in vprašanja v zvezi z uporabo: info@pravnidokumenti.si. Podpora se lahko zagotovi tudi s pogovorom in komunikacijo na daljavo. Če stranka uporablja video pomoč na daljavo, mora vnaprej zapreti dokumente z osebnimi ali kako drugače zaupnimi podatki.

Uporabnik ima za komunikacijo s ponudnikom na voljo tudi komunikacijsko okence, ki deluje po sistemu pisanja krajših sporočil (vprašanja in odgovori), v delovnem času.

8. Cene, način plačila in izdajanje računov

8.1 Znesek cen, izdajanje računov

Znesek cen storitev in izdelkov ponudnika temelji na cenah veljavnih ob sklenitvi pogodbe. Cene posameznih izdelkov (dokumentov) so prikazane v EUR,  z vključenim 22% DDV.

Cene paketov so prikazane tako, da so preračunane na mesečni strošek, pri ponudbi in prikazu cene DDV ni vključen. Cena posameznega paketa z vključenim DDV je vidna pri kliku na gumb "naroči zdaj", kjer ima kupec možnost ogleda cene. Še vedno pa se lahko odloči, da izdelek, storitev oz. paket ne naroči. 

Ponudnik račun za vsako storitev in izdelek pošlje po e-pošti. V ta namen mora uporabnik pri naročilu navesti svoj trenutni e-poštni naslov in zagotoviti, da prejemanje e-pošte ne preprečujejo tehnične blokade.

8.2 Način plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

- plačilo kreditnimi karticami Visa, Mastercard;  vaša kreditna kartica bo bremenjena takoj po oddanem naročilu preko varne povezave. Naš partner je podjetje Stripe Payments Europe Limited, The One Building, Grand Canal Street Lower, Dublin 2Co. Dublin, Irska. Več na  www.stripe.com.

8.3 Prilagoditve cen

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli zviša ceno svojih storitev.

9. Jamstvo in odgovornost

9.1 Jamstvo za napake, vsebine in pravne dokumente

Ponudnik bo vzdrževal in posodabljal spletno mesto www.pravnidokumenti.si z običajno skrbnostjo. Ponudnik ne jamči za pravilnost, popolnost in točnost vsebine, uporabnin, pravnih dokumentov in drugih storitev na spletnem mestu www.pravnidokumenti.si. Nobena storitev spletnega mesta www.pravnidokumenti.si ne nadomešča pravne storitve v smislu Zakona o odvetništvu (ZOdv).

9.3 Zahtevki za odškodnino

Uporabnik ni upravičen do odškodninskih zahtevkov zaradi napak.

9.4. Odgovornost

Ponudnik ne daje jamstva, da bo uporabnik dosegel namen, cilj ali uspeh, ki ga je želel ali nameraval z uporabo ponudnikovih uporabnin in dokumentov.

Ponudnik ne daje jamstva na pravilnost in uporabnost vsebin, pravnih dokumentov in uporabnin pri uporabnikovi uporabi in ne za njegov namen. Uporabnik uporablja ponudnikove vsebine, pravne dokumentoe in uporabnine na lastno odgovornost in sam nosi riziko napačne uporabe. Ponudnik pa si prizadeva zagotoviti kvalitetne vsebine in uporabnine za uporabnika.

Ponudnik ne odgovarja za napačno izbiro uporabnika pri izbiri ali nakupu dokumneta oz. uporabnin.

10. Varstvo osebnih podatkov

Če bi uporabnik želel uporabiti ali shraniti osebne podatke, ponudnik uporabniku ponuja možnost sklenitve sporazuma o obdelavi osebnih podatkov.

Ponudnik zbira podatke o uporabniku in sicer:

  • ime in priimek uporabnika oz. naziv podjetja za pravne osebe;
  • naslov bivališča oz. sedež podjetja za pravne osebe;
  • davčno številko za fizične osebe oz. matično in davčno številko podjetja;
  • telefonsko številko in elektronsko pošto;
  • podatke o transakcijskem računu zaradi vzpostavitve plačevanja storitev.

Osebni podatki se zbirajo z namenom zagotovitve izvedbe naročila, računovodske obravnave, za zagotovitev dostavljanja dokumentov v zvezi z naročenimi storitvami in izdelki. Hkrati se osebni podatki zbirajo z namenom rednega obveščanja uporabnika o novostih in strokovnih brezplačnih novicah in informacijah.

10.1 Pomeni izrazov po 6. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

10.1.1 Osebni podatek

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

10.1.2 Posameznik

Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

10.1.3 Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

10.1.4 Dolžnost varovanja osebnih podatkov

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji in z veljavno zakonodajo zavezuje ponudnika in vse tiste, ki opravljajo svoje delo za ponudnika, ne glede na pravno podlago, k zaupnosti osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta www.pravnidokumenti.si in se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  uporabnika. Izjemoma lahko podatke razkrije državnim organom, skladno z zakonodajo, kadar je to nujno potrebno.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta www.pravnidokumenti.si. Zbrane podatke bo ponudnik uporabljal skladno s temi Spološnimi pogoji in  izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov info@pravnidokumenti.si ali pisno na naslov TN KAPITAL D.O.O., Cesa Petra Majdiča 14, 1230 Domžale, dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov.

11. Mnenja / komentarji uporabnikov

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika. Mnenja in komentarje pošljite na e-naslov info@pravnidokumenti.si.

12. Reševanje sporov

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanje sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež podjetja.

13. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1.2.2021 dalje. Ponudnik jih lahko kadarkoli spremeni. Ponudnik in uporabnik sta soglasna, da so spremenjeni Splošni pogoji sestavni del pogodbe.