Nepremičnine

Nepremičninske pogodbe, aneksi k nepremičninskim pogodbam, nejemna razmerja, zakup

Z darilno pogodbo za parcelo se lastnik te parcele zaveže na prejemnika neodplačno prenesti lastnins.....

Pogodba o zakupu
24,90€

Pogodba o zakupu je pogodba, s katero se zakupodajalec zaveže izročiti določeno stvar v rabo zakupni.....

Pogodbo za najem stanovanja skleneta lastnik stanovanja in najemnik. Z najemno pogodbo oblikujeta na.....

Aneks k najemni je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogo.....

Aneks k prodajni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osn.....

Aneks k zakupni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osno.....

Z darilno pogodbo za stanovanje se lastnik stanovanja zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastn.....

Pri odpovedi najemne pogodbe gre za izjavo najemnika ali najemodajalca, da odpoveduje najemno pogodb.....

Pogodba o ari
29,90€

S pogodbo o ari, ki je pravzaprav že predpogodba kupoprodajne pogodbe se pogodbeni stranki zavežeta .....

Gre za posebno obliko najemne pogodbe, s katero se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku dal v naj.....

Pogodbo o oddajanju poslovnih prostorov v najem skleneta lastnik in najemnik. To pogodbo je možno sk.....

S pogodbo o podnajemu se najemnik zaveže, da bo tretji osebi predal v najem stanovanje oz. drugo nep.....

Pogodbo za najem hiše skleneta lastnik hiše in najemnik. Z najemno pogodbo oblikujeta najemno razmer.....

S predpogodbo se bodoči kupec in bodoči prodajalec parcele zavezujeta, da bosta kasneje sklenila gla.....

Prodajno pogodbo skleneta prodajalec (lastnik hiše) ter kupec. S prodajno pogodbo se prodajalec zave.....

Prikazujem 1 do 15 od 19 (2 strani)