Služnostna pogodba za stanovanje

  • Služnostna pogodba za stanovanje

Služnostna pogodba za stanovanje

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

Služnost stanovanja je osebna služnost, ki lahko nastane na podlagi pogodbe. S tako pogodbo se služnostni zavezanec, ki je lastnik stanovanja, zavezuje, da bo služnostnemu upravičencu ter njegovi družini dovolil uporabljati to stanovanje ali njegov del. Ker gre za osebno služnost, ta preneha s smrtjo služnostnega upravičenca. Stranki morata v pogodbi natančno opisati, za katero nepremičnino se sklepa pogodba ter način rabe stanovanja. Zapisati morata, kdo bo stanovanje na podlagi te pogodbe uporabljal, saj izvrševanja služnosti upravičenec ne more prenesti na tretjo osebo. Pogodba mora prav tako vsebovati intabulacijsko klavzulo oziroma zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim lastnik stanovanja izrecno dovoljuje vpis služnosti stanovanja v korist služnostnega upravičenca v zemljiško knjigo. Za overitev podpisa na pogodbi je zadolžen služnostni zavezanec, za sam vpis v zemljiško knjigo pa služnostni upravičenec.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši