Služnostna pogodba za pot

  • Služnostna pogodba za pot

Služnostna pogodba za pot

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer smel izvrševati na svoji strani. Ta tuja stvar je služeča stvar, v primeru služnostne poti je služeča stvar pot, za katero se sklepa pogodba. Lastnik služnostne na podlagi te pogodbe dopusti ustanovitev služnostne poti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine. Služnostna pot je stvarna služnost, torej je ustanovljena v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine ter v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine, torej poti.  Pogodba mora vsebovati identifikacijske podatke obeh nepremičnin ter čim bolj natančen opis stvarne služnosti, torej na kakšen način lahko vsakokratni lastnik gospodujoče nepremičnine uporablja služnostno pot (ali se po njej vozi, hodi itd.). Poleg tega mora pogodba vsebovati intabulacijsko klavzulo oziroma zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim lastnik služeče nepremičnine izrecno dovoljuje vpis služnostne poti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine. Za overitev podpisa na pogodbi je zadolžen služnostni zavezanec, za sam vpis v zemljiško knjigo pa služnostni upravičenec.

Podobni izdelki

Pogodba o ustanovitvi služnosti zaradi izgradnje priključkov (fizične osebe)

Pogodba o ustanovitvi služnosti zaradi izgradnje priključkov (fizične osebe)

Pogodba o ustanovitvi služnosti je pogodba, s katero lastnik služeče nepremičnine lastniku gospodujo..

34,99€ Brez DDV: 28,68€

Pogodba o ustanovitvi služnosti zaradi izgradnje priključkov (pravne osebe)

Pogodba o ustanovitvi služnosti zaradi izgradnje priključkov (pravne osebe)

Pogodba o ustanovitvi služnosti je pogodba, s katero lastnik služeče nepremičnine lastniku gospodujo..

34,99€ Brez DDV: 28,68€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši