Prodajna pogodba za parcelo

  • Prodajna pogodba za parcelo

Prodajna pogodba za parcelo

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Prodajno pogodbo skleneta prodajalec (lastnik parcele) in kupec. S prodajno pogodbo se prodajalec zaveže prenesti lastninsko pravico, ki jo ima na parceli prenesti na kupca, kupec pa se zaveže za to plačati. V pogodbi morata določiti, kaj je predmet pogodbe, ceno ter plačilne pogoje. Za prenos lastništva je pomembno, da pogodba vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo ali intabulacijsko klavzulo, ki pomeni izrecno, nepogojno izjavo prodajalca, da dovoli vpis v zemljiško knjigo v korist kupca. Dovolilo je lahko tudi ločeno od pogodbe, vendar mora biti predloženo na zemljiškoknjižnem sodišču skupaj s pogodbo. Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen.

Namig: Pri vnosu podatkov o nepremičnini boste potrebovali izpis iz Zemljiške knjige. Da bodo podatki točno vnešeni se lahko za brezplačen izpis obrnete na našo telefonsko številko ali email: info@pravnidokumenti.si

Podobni izdelki

Zemljiškoknjižno dovolilo

Zemljiškoknjižno dovolilo

Zemljiškoknjižno dovolilo ali intabulacijska klavzula je  izrecna, nepogojna izjava tistega, čigar p..

29,90€ Brez DDV: 24,51€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši