Prodajna pogodba za hišo

  • Prodajna pogodba za hišo

Prodajna pogodba za hišo

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Prodajno pogodbo skleneta prodajalec (lastnik hiše) ter kupec. S prodajno pogodbo se prodajalec zaveže prenesti lastninsko pravico, ki jo ima na hiši na kupca, kupec pa se zaveže za to plačati. V pogodbi morata določiti, kaj je predmet pogodbe, ceno ter plačilne pogoje. Za prenos lastništva je pomembno, da pogodba vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo ali intabulacijsko klavzulo, ki pomeni izrecno, nepogojno izjavo prodajalca, da dovoli vpis v zemljiško knjigo v korist kupca. Dovolilo je lahko tudi ločeno od pogodbe, vendar mora biti predloženo na zemljiškoknjižnem sodišču skupaj s pogodbo. Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen.

Namig: Pri vnosu podatkov o nepremičnini boste potrebovali izpis iz Zemljiške knjige. Da bodo podatki točno vnešeni se lahko za brezplačen izpis obrnete na našo telefonsko številko ali email: info@pravnidokumenti.si
izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši