Prodajna pogodba za avtomobil

  • Prodajna pogodba za avtomobil

Prodajna pogodba za avtomobil

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

Prodajno pogodbo skleneta prodajalec (lastnik avta) ter kupec, s katero se prodajalec zaveže prenesti na kupca lastninsko pravico na avtu, kupec pa se zaveže plačati kupnino. V pogodbi morata stranki določiti točno, za kater avto se sklepa pogodba ter ceno, ki jo mora kupec plačati. Določita še rok plačila ter različne plačilne pogoje, hkrati pa je pomembno, da se zapišejo vse lastnosti vozila, saj je to pomembno za kasnejše dokazovanje v primeru morebitnih pomanjkljivosti ali napak.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši