Preklic pooblastila

  • Preklic pooblastila

Preklic pooblastila

  • 14,90€

  • Brez DDV: 12,21€

To je pravica pooblaščenca, da kadarkoli že dano pooblastilo prekliče, tej pravici se tudi ne more odreči. Za preklic pooblastila se ne potrebuje posebne oblike, je pa vseeno za namene dokazovanja bolj primerno, da se le to zapiše. V primeru, da pooblaščenec sklene po preklicu pravni posel s tretjo osebo, ki ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da je pooblastilo preklicano, preklic nima učinka. V tem primeru ima zgolj pooblastitelj od pooblaščenca pravico zahtevati povrnitev škode, ki mu je zaradi tega nastala, razen če pooblaščenec ni vedel in ni bil dolžan vedeti za preklic.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši