Predpogodba za nakup parcele

  • Predpogodba za nakup parcele

Predpogodba za nakup parcele

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

S predpogodbo se bodoči kupec in bodoči prodajalec parcele zavezujeta, da bosta kasneje sklenila glavno, torej prodajno pogodbo za parcelo. Sklenjena mora biti v pisni obliki, saj je to pogoj za sklenitev prodajne pogodbe za parcelo. Vsebovati mora vse bistvene sestavine prodajne pogodbe, torej predmet prodaje, ceno ter rok plačila. Stranki določita tudi pogoje za sklenitev glavne pogodbe.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši