Posojilna pogodba

  • Posojilna pogodba

Posojilna pogodba

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

S posojilno pogodbo se posojilodajalec zaveže, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja kot posojilo, posojilojemalec pa se zaveže, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek. Stranki se morata dogovoriti o roku za vračilo denarja, lahko pa se dogovorita tudi o plačilu obresti, obrestno mero lahko stranki določita sami, sicer se uporabi zakonita obrestna mera. Stranki uredita tudi pogoje za primer zamude z vračilom. Stranki se lahko v sami pogodbi dogovorita tudi glede zavarovanja posojila.

 

Podobni izdelki

Poroštvena izjava (solidarno poroštvo)

Poroštvena izjava (solidarno poroštvo)

Poroštvena izjava je izjava, ki jo poda porok upniku, z njo pa se zaveže, da bo poleg dolžnika odgov..

14,90€ Brez DDV: 12,21€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši