Pooblastilo

  • Pooblastilo

Pooblastilo

  • 14,90€

  • Brez DDV: 12,21€

Pooblastilo je izjava pooblastitelja, s katero pooblasti pooblaščenca, da ta zanj opravlja določene posle – lahko gre za splošno pooblastilo ali za pooblastilo zgolj za določene pravne posle. V večini primerov je pisnost tudi pogoj veljavnosti. Namenjeno pa je tretji osebi, da se seznani s tem, da lahko v imenu in na račun pooblastitelja opravi posel z njo tudi pooblaščenec. V pooblastilu mora biti zapisano za koliko časa se pooblastilo daje ter kdaj prične veljati. Seveda mora vsebovati tako podatke pooblastitelja kot pooblaščenca, katere posle lahko opravlja pooblaščenec za pooblastitelja, kraj in datum podpisa ter podpis obeh.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši