Pogodba za najem stanovanja

  • Pogodba za najem stanovanja

Pogodba za najem stanovanja

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Pogodbo za najem stanovanja skleneta lastnik stanovanja in najemnik. Z najemno pogodbo oblikujeta najemno razmerje in se hkrati dogovorita o vseh pravicah in obveznostih znotraj najemnega razmerja. Če pogodbo sklepate za določen čas bodite pozorni na datum izteka pogodbe. V primeru, da želite podaljšati najemno razmerje morate to storiti z aneksom k pogodbi. Če razmerja ne podaljšate za določen čas in najemnik ostane v nepremičnini in hkrati še naprej redno plačuje najemnino in ne krši pogodbe, najemno razmerje za določen čas preide v najemno razmerje za nedoločen čas, z enakimi pogoji kot je bilo sklenjeno prejšnje razmerje.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši