Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas - skrajšan delovni čas

  • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas - skrajšan delovni čas

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas - skrajšan delovni čas

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. S to pogodbo med seboj stranki uredita pravice in obveznosti, ki jih bosta imeli v delovnem razmerju. Če ne navedeta, ali gre za pogodbo o zaposlitvi za določen čas, se šteje, da gre za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, sicer pa lahko čas trajanja veljavnosti zapišeta tudi v sami pogodbi. Dogovoriti se morata tudi o začetku veljavnosti pogodbe, če se ne, velja, da začne veljati z dnem podpisa obeh strank. Pomembno je, da pogodba vsebuje naziv in opis delovnega mesta, kraj dela, podatke o osnovni plači ter dodatkih, ter delovni čas, ki je lahko tudi krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. V tem primeru se pravice in obveznosti delavca uveljavljajo sorazmerno času, za katerega je delovno razmerje sklenjeno. Stranki se v pogodbi dogovorita tudi o letnem dopustu ter odpovednem roku.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši