Pogodba o zakupu

  • Pogodba o zakupu

Pogodba o zakupu

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

Pogodba o zakupu je pogodba, s katero se zakupodajalec zaveže izročiti določeno stvar v rabo zakupniku, ta pa se zaveže plačevati dogovorjeno zakupnino. S to pogodbo se stranki dogovorita o predmetu (običajno je to vrt, travnik, njiva, vinograd...), ki ga zakupodajalec da zakupniku v zakup. Predmet zakupne pogodbe je stvar, ki se z redno rabo izrabi in stvar, ki daje plodove. Pri zakupu gre praviloma za obratovalno dolžnost, ki izvira iz same zakupne pogodbe. Zakup je podoben najemu vendar se po naravi razlikuje v tem, da je pri zakupu zaupnik upravičen do uživanja plodov. 

Molče obnovljen zakup: Pri zakupni pogodbi je potrebno biti pozoren na 615. člen Obligacijskega zakonika, ki pravi »če pri pogodbi o zakupu po preteku časa, za katerega je bila sklenjena zakupna pogodba, zakupnik še naprej uporablja stvar, zakupodajalec pa temu ne nasprotuje, se šteje, da je sklenjena nova zakupna pogodba za nedoločen čas, z enakimi pogoji kot prejšnja.« 

 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši