Pogodba o svetovanju

  • Pogodba o svetovanju

Pogodba o svetovanju

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

S pogodbo o svetovanju se pogodbeni stranki dogovorita o predmetu svetovanja, pravicah in obveznostih iz naslova opravljanja storitev o svetovanju. Pogodba o svetovanju se običajno sklene med strokovnim svetovalcem in podjetjem, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje na določenem strokovnem področju. 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši