Pogodba o pripravništvu

  • Pogodba o pripravništvu

Pogodba o pripravništvu

  • 29,90€

  • Brez DDV: 24,51€

Pogodba o pripravništvu je oblika pogodbe o zaposlitvi. Sklene se s pripravnikom, to je z osebo, ki bo neko delo opravljala prvič in to z namenom, da se usposobi za nadaljnje opravljanje tega dela. Pripravniku je potrebno določiti mentorja, na koncu pripravništva pa mora pripravnik opraviti izpit. Pripravništvo lahko traja največ eno leto. Delodajalec v tem času pripravniku ne sme odpovedati pogodbe, razen kadar so podani razlogi za izredno odpoved ali so podani razlogi za prenehanje delodajalca.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši