Pogodba o prevzemu dolga

  • Pogodba o prevzemu dolga

Pogodba o prevzemu dolga

  • 29,90€

  • Brez DDV: 24,51€

Gre za pogodbo po Obligacijskem zakoniku, s katero se prevzemnik zaveže, da bo od dolžnika prevzel njegov dolg do določenega upnika, ta pa mora v to privoliti. Brez privolitve upnika taka pogodba ni veljavna in še vedno bo moral obveznost izpolniti stari dolžnik. V primeru, da je upnik privolil, pa stari dolžnik postane prost obveznosti. V pogodbi je potrebno navesti tudi vse morebitne akcesorne pravice, ki se prenašajo skupaj z glavno – za poroštvo potrebujeta soglasje porotnika, da bo jamčil tudi za prevzemnika. Pomembno je tudi, da stranki ugotovita, da prevzemnik ni prezadolžen, sicer bi to šlo na škodo dolžnika in sicer, če upnik ni vedel za prezadolženost prevzemnika in tega ni bil dolžan vedeti, prejšnji dolžnik ne bi bil prost obveznosti, pogodba pa bi imela zgolj učinek pristopa k dolgu.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši