Pogodba o poslovodenju

  • Pogodba o poslovodenju

Pogodba o poslovodenju

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Pogodba o poslovodenju je pogodba civilnega prava, ki se sklepa na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o gospodarskih družbah in ne kot pogodba o zaposlitvi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, to ugotovitev pa je potrebno tudi vnesti v pogodbo. Skleneta jo gospodarska družba in oseba, ki je imenovana za poslovodjo (direktorja), z njo pa se dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih. Za razliko od pogodbe o zaposlitvi sta stranki v prirejenem položaju. Družba v tem primeru ne plačuje obveznega zavarovanja poslovodji, zato si mora ta obvezno zavarovanje zagotoviti na drugi podlagi. Poslovodjo je na podlagi ZGD-1 potrebno tudi vpisati v sodni register.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši