Pogodba o podnajemu

  • Pogodba o podnajemu

Pogodba o podnajemu

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

S pogodbo o podnajemu se najemnik zaveže, da bo tretji osebi predal v najem stanovanje oz. drugo nepremičnino, ki jo ima v najemu od najemodajalca, tretja oseba pa se zaveže, da bo za to plačevala mesečno najemnino. Za oddajanje najetega stanovanja v najem mora, če je tako dogovorjeno, najemnik prejeti soglasje podnajemnika, ki pa ga lahko odreče zgolj iz utemeljenih razlogov. Najemna pogodba med najemnikom in najemodajalcem še vedno ostaja v veljavi, tako da najemnik še vedno odgovarja za vse svoje obveznosti iz te pogodbe. V primeru, da podnajemnik krši določila pogodbe o podnajemu, je za škodo najemnik odgovoren najemodajalcu. Sicer pa pogodba o podnajemu vsebuje iste sestavine, kot najemna pogodba – stranki se morata dogovoriti, za koliko časa se pogodba sklepa, dogovoriti se morata o višini najemnine ter o vseh pravicah in obveznostih med njima. V primeru, da preneha pogodba med najemnikom in najemodajalcem, preneha tudi podnajem.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši