Pogodba o nakupu domače živali

  • Pogodba o nakupu domače živali

Pogodba o nakupu domače živali

  • 14,90€

  • Brez DDV: 12,21€

S pogodbo o nakupu domače živali se prodajalec zaveže, da bo na kupca prenesel lastninsko pravico na domači živali, ta pa se zaveže, da bo prodajalcu za to plačal določeno kupnino. Kot vsaka prodajna pogodba je tudi ta sklenjena šele, ko so določene bistvene sestavine, to sta predmet pogodbe (za katero domačo žival gre) ter kupnina. Stranki se dogovorita tudi glede izročitve domače živali – torej glede časa in kraja izročitve, ter glede odgovornosti za morebitne stvarne napake. Domača žival mora biti ustrezno evidentirana kot to določa Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši