Pogodba o izvedbi del

  • Pogodba o izvedbi del

Pogodba o izvedbi del

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

 

S pogodbo o izvedbi del se stranki dogovorita o predmetu, obsegu in ceni del, ki jih bo izvajalec opravil za naročnika. V pogodbi bosta hkrati določili roke, plačilne pogoje in garancije. Pogodba o izvedbi del pride v poštev pri vseh gradbenih delih in ostalih storitvah vezanih na gradbena dela in zaključna dela v gradbeništvu. 

 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši