Pogodba o donaciji

  • Pogodba o donaciji

Pogodba o donaciji

  • 0,00€

  • Brez DDV: 0,00€

S pogodbo o donaciji se donator zavezuje, da bo za namene določenega projekta prejemnika donacije, temu nakazal določen znesek ali mu bo nekaj nepovratno izplačal v naravi. Gre za projekte, ki so humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke ali religiozne narave. Ker gre za namenska sredstva, jih lahko prejemnik porabi zgolj za namene projekta, ki je določen v pogodbi. Pisna oblika sicer ni pogoj za veljavnost, vendar pa je koristna v primeru spora za namene dokazovanja, prav tako lahko na podlagi donatorske pogodbe donator uveljavlja sredstva, ki jih je nakazal prejemniku donacije, kot davčno priznane odhodke.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši