Pogodba o avtobusnem prevozu

  • Pogodba o avtobusnem prevozu

Pogodba o avtobusnem prevozu

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

Pogodbo o avtobusnem prevozu skleneta prevoznik ter naročnik, z njo pa dogovorita medsebojne pravice in obveznosti glede prevoza potnikov in njihove prtljage. Gre za tip prevozne pogodbe po Obligacijskem zakoniku, uporabljajo pa se tudi določbe Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu. Natančno morata določiti nalogo avtobusnega prevoznika, relacijo, čas prevoza ter vozilo, s katerim bo prevoznik opravil prevoz. Po pogodbi pa se naročnik zaveže, da bo za opravljeno delo prevozniku plačal.izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši