Aneks k podjemni pogodbi

  • Aneks k podjemni pogodbi

Aneks k podjemni pogodbi

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k podjemni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej podjemne pogodbe. S podjemno pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil določeno delo, ta pa mu bo plačal dogovorjeni znesek. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri podjemni pogodbi se lahko spremenijo določbe o višini zneska za plačilo, načinu izplačila tega zneska, kar pa je navadno najpomembneje, se lahko spremenijo določbe o tem, kako naj bo delo izvedeno. Naročnik lahko spremeni svoja navodila oziroma zahteve glede dela ter zato predlaga sklenitev aneksa. Prav tako lahko spremenita datum, do katerega je potrebno delo opraviti, navadno bo to tudi takrat, ko bo naročnik spremenil navodila in bodo ta kompleksnejša, zato je smiselno podaljšati tudi datum, do katerega je delo potrebno opraviti. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik.
 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši