Splošni pogoji za spletno stran

  • Splošni pogoji za spletno stran

Splošni pogoji za spletno stran

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Podjetje, ki posluje preko spletne strani, mora upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, če pa posluje tudi s potrošniki, pa mora pri tem spoštovati tudi Zakon o varstvu potrošnikov. Spletna stran mora vsebovati podatke o podjetju, to so ime podjetja ter sedež podjetja, matična in davčna številka, podatke o potrebnih dovoljenjih, če gre za regulirane poklice tudi podatke o poklicnem združenju, v katerega je podjetje včlanjeno, poleg tega pa je potrebno jasno in nedvoumno navesti cene blaga ali storitev, ki jih ponuja. Kadar je ponudnik dolžan upoštevati tudi Zakon o varstvu potrošnikov, pa mora navesti tudi bistvene lastnosti blaga ali storitev, cene morajo vsebovati tudi davke in ostale dajatve, navesti mora tudi morebitne stroške dostave, načine plačila, prav tako pa mora obvezno navesti opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu z ZVPot, torej določilo o odstopu potrošnika v roku 14 dni brez, da bi za to navedel razloge.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši