Pogodba o hrambi

  • Pogodba o hrambi

Pogodba o hrambi

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

S pogodbo o hrambi se shranjevalec zavezuje, da bo od položnika prejel v posest neko premičnino ter jo zanj hranil, na njegovo zahtevo pa mu jo bo vrnil nemudoma. Predmet pogodbe so lahko zgolj premičnine. Pogodba je lahko odplačna ali neodplačna, v primeru, da je neodplačna, mora shranjevalec hraniti premičnino kot svoje lastne stvari, če pa gre za odplačno pogodbo, mora premičnino hraniti kot dober gospodar ali dober gospodarstvenik. Stranki se morata dogovoriti, kje in kdaj se prenese posest na premičnini, lahko pa se dogovorita tudi glede kraja vrnitve stvari. Če ta kraj ni dogovorjen, je potrebno premičnino vrniti na kraju, kjer je bila prenesena posest na shranjevalca. Shranjevalec premičnine, dane v hrambo ne sme uporabljati, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Lahko pa zahteva stroške, ki jih je imel s hrambo stvari ali morebitno škodo, ki mu je zaradi hrambe nastala.


izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši