Najemna pogodba za avtomobil, motor, avtodom, počitniško prikolico ali mobilno hiško

  • Najemna pogodba za avtomobil, motor, avtodom, počitniško prikolico ali mobilno hiško

Najemna pogodba za avtomobil, motor, avtodom, počitniško prikolico ali mobilno hiško

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Z najemno pogodbo se najemnik zaveže, da bo predmet pogodbe (avtomobil, motor, avtodom, počitniško prikolico ali mobilno hiško) oddal v najem oziroma izročil v rabo najemniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno najemnino. V pogodbi je pomembno, da so označene bistvene lastnosti predmeta najema, poleg tega se morata stranki dogovoriti, ali sklepata pogodbo za določen ali nedoločen čas. Najemnik mora plačevati tudi stroške, ki jih ima s samo rabo predmeta, medtem ko je za redno vzdrževanje predmeta odgovoren najemodajalec. V kolikor pa gre za popravila, ki presegajo popravila zaradi običajne rabe stvari, pa je le te dolžan poravnati najemnik. Pri najemni pogodbi premičnine gre navadno za najemodajalca, ki daje v najem stvari v sklopu svoje dejavnosti, zato je pomembno, da najemnika seznani tudi s svojimi splošnimi pogoji poslovanja.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši