Pogodba o zaposlitvi za določen čas

  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Pogodbo o zaposlitvi skleneta delavec in delodajalec, z njo pa uredita medsebojne pravice in obveznosti, ki sledijo iz delovnega razmerja med njima. Če stranki sklepata pogodbo za določen čas, morata to izrecno navesti, sicer se šteje, da je sklenjena za nedoločen čas. Za določen čas pa jo lahko skleneta zgolj iz razlogov, ki so našteti v zakonu, kadar gre na primer za izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg dela in podobno. Razlog za sklenitev pogodbe za določen čas je potrebno zapisati tudi v sami pogodbi. Pomembno je, da delodajalci ne izkoriščajo možnosti sklenitve pogodbe za določen čas, zato načeloma ne smejo skleniti ene ali več zaporednih pogodb za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Sicer pa mora pogodba vsebovati tudi vse ostale obvezne sestavine pogodbe, kot je naziv delovnega mesta in njegov opis, plačo ter vse njene sestavine, določilo o letnem dopustu. odpovedni rok ter ali se pogodba sklepa za skrajšani ali polni delovni čas, ki velja pri delodajalcu. Navesti morata tudi kraj izvajanja dela, dogovoriti pa se morata še o začetku veljavnosti pogodbe ter nastopu dela.

Podobni izdelki

Dogovor o uporabi službenega vozila (vozilo ima delodajalec v najemu)

Dogovor o uporabi službenega vozila (vozilo ima delodajalec v najemu)

Dogovor o uporabi službenega vozila je dogovor med delodajalcem in delavcem skladen z Zakonom o doho..

19,90€ Brez DDV: 16,31€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši