Podjemna pogodba

  • Podjemna pogodba

Podjemna pogodba

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je vzajemna in odplačna pogodba med podjemnikom (izvajalcem) in naročnikom, s katero se podjemnik zaveže opraviti določen posel ali popravilo kakšne stvari, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to delo plačal. Stranki določita rok za izvedbo del, pogoje za plačilo ter garancije. Pomembno jo je ločiti od prodajne pogodbe. Če izvajalec izdela stvar iz lastnega materiala, gre navadno za prodajno pogodbo, če pa naročnik da bistveni del materiala, ki je potreben za izdelavo stvari, pa gre za podjemno pogodbo, bistvena sestavina je namreč ravno delo izvajalca.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši