Paket PREMIUM PODJETNIK

 

DELOVNO – PRAVNI DOKUMENTI

Pogodbe

Aneksi

Dogovori

Obvestila in opozorila

Odpoved pogodbe

POOBLASTILA

POGODBE O SODELOVANJU

Pogodbe

Aneksi

Obvestila

Odpoved pogodbe in razveza

OPOMINI IN IZVRŠBE, IZVENSODNE PORAVNAVE

Opomini

Izvensodne poravnave

POGODBE O NEPREMIČNINAH

Pogodbe (prodaja)

Pogodbe (najem)

Pogodbe (služnost)

Aneksi

Zemljiška knjiga

Obvestila

POSOJILNE POGODBE

Pogodbe

Poroštvo

Aneksi

ZAVAROVANJE TERJATEV

Inštumeni zavarovanja terjatev

Poroštvo

SKUPŠČINA DRUŽBE

MOTORNA VOZILA

Pogodbe

Aneksi

OSTALO