Paket GRAND SLAM


PAKET JE NAMENJEN PRAVNIM OSEBAM, KI ŽELIJO POPOLN DOSTOP DO VSEH PRAVNIH DOKUMENTOV 

 

Paket GRAND SLAM poleg vseh spodaj naštetih dokumentov vključuje pravno svetovanje 1 ura / mesec* in pripravo individualnega dokumenta, ki ga potrebujete vendar ga med našimi dokumenti ne najdete**

 

DELOVNO – PRAVNI DOKUMENTI

Pogodbe

Aneksi

Dogovori

Interni akti

Obvestila in opozorila

Odpoved pogodbe

POOBLASTILA

POGODBE O SODELOVANJU

Pogodbe

Aneksi

Obvestila

Odpoved pogodbe in razveza

OPOMINI IN IZVRŠBE, IZVENSODNE PORAVNAVE

Opomini

Izvensodne poravnave

POGODBE O NEPREMIČNINAH

Pogodbe (prodaja)

Pogodbe (najem)

Pogodbe (služnost)

Aneksi

Zemljiška knjiga

Obvestila

POSOJILNE POGODBE

Pogodbe

Poroštvo

Aneksi

ZAVAROVANJE TERJATEV

Inštumeni zavarovanja terjatev

Poroštvo

SKUPŠČINA DRUŽBE

MOTORNA VOZILA

Pogodbe

Aneksi

OSTALO

DURŽINSKO – PRAVNE POGODBE

Dedovanje

Zakonska zveza

POGODBE O NEPREMIČNINAH

Pogodbe (prodaja)

Pogodbe (najem)

Darilne pogodbe

Pogodbe (služnosti)

Aneksi

Zemljiška knjiga

Obvestila

MOTORNA VOZILA

Pogodbe

Aneksi

Sodišče

POOBLASTILA

ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE, IZVENSODNE PORAVNAVE

Izvensodne poravnave

OSTALO

 

* kdor je zakupil paket GRAND SLAM***** ima pravico do pravnega svetovanja 1 (eno) uro na mesec. Pravna vprašanja so lahko vezana na poslovanje kupca in pravne dokumente, ki jih paket vsebuje. Ekipa Pravnih dokumentov si bo prizadevala odgovore na vaša pravna vprašanja poiskati in odgovoriti v najkrajšem možnem času. Kupec pravno vprašanje posreduje preko maila info@pravnidokumenti.si ali s klicom na telefonsko številko 070/396-995. V kolikor kupec 1 ure pravnega svetovanja v tekočem mesecu ne izkoristi, se le ta ne prenaša v naslednji mesec. 

** v kolikor tisi, ki je zakupil paket GRAND SLAM*****  potrebuje enostavni dokument in ga med vsemi dokumenti na www.pravnidokumenti.si ne najde, ga lahko po dogovoru in brezplačno izdelamo v najkrajšem možnem času. Tisti, ki zakupi omenjeni paket ima na voljo izdelavo dodatnega individualnega dokumenta (1x na mesec). V kolikor izdelave dokumenta v tekočem mesecu ne izkoriti, se le ta ne prenaša v naslednji mesec.