Opozorilo delavcu zaradi kršenja pogodbe o delovnem razmerju

Opozorilo delavcu zaradi kršenja pogodbe o delovnem razmerju

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

V primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec na podlagi zakona delavca o možnosti odpovedi obvestiti najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od storjene kršitve. To stori s pisnim obvestilom, v katerem mora opisati zatrjevano kršitev ter delavca opozoriti na možnost, da mu lahko pogodbo o zaposlitvi v primeru, da v roku enega leta kršitev ponovi, odpove. Delodajalec mora delavcu zagotoviti tudi zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši