Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

Je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in sicer gre za redno odpoved pogodbe. Delodajalec sme redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi zgolj iz razlogov, ki jih določa zakon. Eden izmed teh so tudi poslovni razlogi, ki pa pomenijo, da je pri delodajalcu prišlo do prenehanja potreb po opravljanju dela, ki ga pri njem opravlja delavec, in sicer zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Delodajalec mora te razloge v odpovedi tudi opisati in obrazložiti. Delodajalec lahko, če je to mogoče, delavcu skupaj z odpovedjo predlagati sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto. Delodajalec lahko pogodbo odpove zgolj v celoti, podana pa mora biti v pisni obliki. Delodajalec je dolžan delavca ob odpovedi pogodbe poučiti u pravicah, ki jih ima na podlagi zavarovanja za primer brezposelnosti. Delavec je v tem primeru upravičen tudi do odškodnine. Delavec ima pravico v postopek pritegniti tudi sindikat, od katerega mora pridobiti delodajalec mnenje najkasneje v osmih dneh od obvestila, ali odpovedi nasprotuje. Če nasprotuje, taka odpoved ne učinkuje do poteka roka za sodno oziroma arbitražno varstvo.
 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši