Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

To je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi (gre za redno odpoved, torej mora preteči odpovedni rok), pri čemer delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu, ker je ta huje kršil pogodbo o zaposlitvi oziroma ostale obveznosti po predpisih in aktih delodajalca, ki ga zavezujejo. Zapisana mora biti v pisni obliki, sicer ni veljavna, poleg tega pa se lahko pogodba odpove samo v celoti.

V pogodbi je nujno, da delodajalec opiše in obrazloži dejanski razlog za odpoved, torej da opiše kršitev delavca. Pred samo odpovedjo je delodajalec dolžan delavca najkasneje 60 dni od dneva, ko je izvedel za njegovo kršitev, najkasneje pa v 6 mesecih od same kršitve, opozoriti na njegove obveznosti iz pogodbe in ostalih aktov, ki ga zavezujejo, ter ga opozoriti, da v primeru ponovne kršitve v roku enega leta od opozorila, grozi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Če torej delavec ponovno krši pogodbo o zaposlitvi ali kakšne druge obveznosti iz tega razmerja, mu delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, pred tem pa mu mora v primernem roku, da pripravi svojo obrambo, omogočiti tudi zagovor, ki se lahko izvede ob prisotnosti predstavnika sindikata. Prav tako je delodajalec dolžan o nameravani odpovedi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec, če ta to zahteva. Če ni član sindikata, pa lahko zahteva, da se obvesti svet delavcev ali delavski zaupnik. Delodajalec mora skupaj z odpovedjo o zaposlitvi delavca poučiti o njegovih pravicah, ki mu pripadajo na podlagi zavarovanja za primer brezposelnosti.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši