Odpoved najemne pogodbe

  • Odpoved najemne pogodbe

Odpoved najemne pogodbe

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

Pri odpovedi najemne pogodbe gre za izjavo najemnika ali najemodajalca, da odpoveduje najemno pogodbo, ki velja med njim in nasprotno stranko. Odpoved se lahko poda, kadar nasprotna stranka krši najemno pogodbo ali druge obveznosti, ki jih ima v zvezi s tem razmerjem, pogodbo pa lahko najemnik odpove kadarkoli, pri čemer mu ni potrebno navajati vzrokov, razen če je v sami najemni pogodbi določeno drugače. Odpoved pa mora biti pisna, odpovedni rok s strani najemnika je lahko dogovorjen v pogodbi, sicer velja zakonski odpovedni rok 60 dni. Če pa odpoved podaja najemodajalec, pa je to možno iz nekrivdnih razlogov le, če najemniku priskrbi primerno stanovanje. Odpovedni rok je 60 dni in s pogodbo stranki ne smeta dogovoriti krajšega odpovednega roka.
 

Podobni izdelki

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za stanovanje

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za stanovanje

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za stanovanje je obvestilo, s katerim najemodajalec obvesti najem..

19,90€ Brez DDV: 16,31€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši