Pogodba o najemu parkirnega mesta

  • Pogodba o najemu parkirnega mesta

Pogodba o najemu parkirnega mesta

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Gre za posebno obliko najemne pogodbe, s katero se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku dal v najem določeno parkirno mesto, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval mesečno najemnino. V pogodbi je pomembno, da se dogovorita, za točno katero parkirno mesto se gre ter o višini najemnine. Stranki morata tudi zapisati, katero vozilo bo lahko parkirano na dogovorjenem parkirnem mestu. V pogodbi pa morata dogovoriti tudi o ostalih obveznostih in pravicah med njima.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši