Menična izjava

  • Menična izjava

Menična izjava

  • 34,99€

  • Brez DDV: 28,68€

Menična izjava je enostranska izjava, ki jo poda dolžnik. Z njo izdajatelj menice pooblasti upnika za izpolnitev menice, ter poda nepreklicno in brezpogojno pooblastilo banki za unovčenje menice. Vsebovati mora takšno vsebino, kot sta jo stranki dogovorili s pogodbo. Ko so vsi pogoji za unovčenje menice izpolnjeni, banka na plačilni dan unovči menico do zneska, kot ga dopušča račun meničnega dolžnika, odprt pri tej banki ter na podlagi pooblastila izplača na račun upnika.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši