Pogodba o konsignaciji

  • Pogodba o konsignaciji

Pogodba o konsignaciji

  • 29,90€

  • Brez DDV: 24,51€

Konsignacijsko pogodbo (skladiščno pogodbo) skleneta konsignatar (tisti, ki blago prejme, ga hrani v konsignacijskem skladišču in prodaja na trgu) in konsignant. Skladišče je običajno v lasti konsignatara. Blago, ki ga prejme od dobavitelja (konsignanta) lahko prodaja in ga hrani v svojem skladišču. S to pogodbo se stranki dogovorita o pogojih skladiščenja in prodaji blaga. Pri tej vrsti pogodbe bo dobavitelj obdržal lastninsko pravico na stvareh, ki se hranijo in prodajajo pri prodajalcu oz. konsignatarju. 

 

 

 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši