Izvršnica

  • Izvršnica

Izvršnica

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Izvršnica je listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev obveznosti iz izvršnice v breme dolžnikovih sredstev pri dolžnikovi banki. Je nepreklicno dolžnikovo soglasje vsem njegovim bankam, da izvršnico plačajo iz sredstev na dolžnikovem računu. Izda jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ. V plačilo jo je treba predložiti v treh letih od dospelosti terjatve. Nujen je notarsko ali upravno overjen podpis. Če na dolžnikovem računu v roku 1 leta od predložitve v plačilo ni sredstev, banka izvršnico vrne upniku.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši