Izjava o varnosti z oceno tveganja (kadar ni nevarnosti)

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja (kadar ni nevarnosti)

Izjava o varnosti z oceno tveganja (kadar ni nevarnosti)

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Izjava o varnosti z oceno tveganja je akt, ki ga sprejme delodajalec na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. V primeru nezadostnih ukrepov, spremembe podatkov, na katerih ocenjevanje temelji ali kadar obstajajo možnosti za izpopolnitev ocenjevanja, mora delodajalec akt popraviti in dopolniti. K pisni oceni tveganja mora biti priložen zapisnik o posvetovanju z delavci ali njihovimi predstavniki. V primeru, da delodajalec organizira delo, pri katerem ni nobene izpostavljenosti tveganju, kot so naštete v 6. členu Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, poda izjavo v obliki tega Pravilnika.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši