Pogodbe o sodelovanju

Konsignacijsko pogodbo (skladiščno pogodbo) skleneta konsignatar (tisti, ki blago prejme, ga hrani v.....

Pismo o nameri
24,90€

Pismo o nameri je izjava ene ali obeh pogodbenih strank v postopku pogajanj, s katerim izrazita svoj.....

Podjemna pogodba
24,90€

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je vzajemna in odplačna pogodba med podjemnikom (izvajalcem) in .....

  S pogodbo o izvedbi del se stranki dogovorita o predmetu, obsegu in ceni del, ki jih bo izv.....

Pogodba o poslovnem sodelovanju je pogodba, ki jo skleneta naročnik ter izvajalec, s katero se strin.....

Pogodba o poslovodenju je pogodba civilnega prava, ki se sklepa na podlagi Obligacijskega zakonika i.....

S pogodbo o svetovanju se pogodbeni stranki dogovorita o predmetu svetovanja, pravicah in obveznosti.....

Predlog za kompenzacijo je predlog, s katerim oseba, ki je hkrati upnik in hkrati dolžnik zoper drug.....

Sporazum o varovanju zaupnosti je sporazum med dvema pravnima osebama, s katerim se dogovorita, da s.....

Prikazujem 1 do 9 od 9 (1 strani)