Delovno - pravne pogodbe

Individual employment agreement for a definite period is an employment agreement, concluded between .....

Individual employment agreement for an indefinite period is an employment agreement, concluded betwe.....

Individualna pogodba o zaposlitvi za določen čas je pogodba o zaposlitvi, ki jo skleneta delodajalec.....

Individualna pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas je pogodba med delodajalcem in vodilnim delavcem......

Podjemna pogodba
24,90€

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je vzajemna in odplačna pogodba med podjemnikom (izvajalcem) in .....

Pogodbo o avtorskem delu skleneta naročnik ter avtor dela, s katero naročnik naroči izdelavo avtorsk.....

Pogodba o pripravništvu je oblika pogodbe o zaposlitvi. Sklene se s pripravnikom, to je z osebo, ki .....

S pogodbo o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih gl.....

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delodajalcem in delavcem, z njo uredita medseb.....

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. S to pogodbo med seb.....

Prikazujem 1 do 10 od 10 (1 strani)