Na kaj morate biti pozorni pri Darilni pogodbi

  • 2023-01-12

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže na obdarjenca prenesti lastninsko ali drugo pravico. To stori neodplačno, kar pomeni, da ne pričakuje nič v  zameno.

Sklenjena mora biti v pisni obliki, če darovalec podarjene stvari ne prenese na obdarjenca takoj in na način, da lahko ta z njo prosto razpolaga, če gre za darilo večje vrednosti in če gre za obdarovanje med zakoncema (tedaj je potreben tudi notarski zapis pogodbe).

Pri darilni pogodbi za nepremičnine mora obdarjenec pridobiti potrdilo o namenski rabi. Darilna pogodba mora  vsebovati oziroma ji mora biti priloženo zemljiškoknjižno dovolilo, glede katerega je kasneje potrebna še overitev darovalčevega podpisa in na podlagi katerega se obdarjenec kot novi lastnik vpiše v zemljiško knjigo. Obdarjenec se mora zavedati tudi plačila morebitnega davka na dediščine in darila ter v primeru nepremičnin davka na kapitalski dobiček. 

V primeru premičnin, kot je npr. avtomobil, pa je potrebno opraviti prepis lastništva.

Oznake: