Razpad zunajzakonske zveze

  • 2023-01-12
Razpad zunajzakonske zveze

Če pride do razpada zunajzakonske zveze, sicer ni potrebna razveza, kot pri zakonski zvezi, vendar je še vedno potrebno pomisliti na koristi otrok ter na delitev skupnega premoženja. 

V primeru mladoletnih otrok lahko partnerja vprašanja v zvezi z varstvom, vzgojo, stiki in preživljanjem uredita sporazumno. Pri sodišču predlagata potrditev pripravljenega sporazuma in sodišče ugotovi, ali je sporazum v korist otrok ter pridobi mnenje centra za socialno delo, lahko upošteva tudi otrokovo mnenje. Če se starša ne moreta sporazumeti, lahko zahtevata, da to uredi sodišče.

Sporazumeti se morata tudi glede delitve skupnega premoženja. Vanj spada vse kar sta partnerja ustvarila v času trajanja zunajzakonske skupnosti z delom, ne pa tudi premoženje, ki sta ga pridobila neodplačno, v obliki daril, dediščine, ipd. Deleža obeh sta načeloma enaka, lahko sicer dokažeta, da je eden prispeval več. Pri tem se upošteva tudi skrb za otroke ter gospodinjstvo in ne le dohodki. 

 

Oznake: