Gospodarske pogodbe


Konsignacijsko pogodbo (skladiščno pogodbo) skleneta konsignatar (tisti, ki blago prejme, ga hrani v.....

Aneks k podjemni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osn.....

Aneks k pogodbi o avtobusnem prevozu je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene.....

Aneks k pogodbi o avtorskem delu je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene dol.....

Aneks k pogodbi o poslovnem sodelovanju je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določ.....

Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita, da se spreminjajo določena do.....

Aneks k posojilni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe os.....

Izvršnica
12,08€

Izvršnica je listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev obvez.....

Pri odpovedi najemne pogodbe gre za izjavo najemnika ali najemodajalca, da odpoveduje najemno pogodb.....

Opomin
5,00€

Opomin je enostranska izjava izdajatelja računa svojemu dolžniku, s katero ga po zapadlosti računa o.....

Opomin pred izvršbo je enostranska izjava podjetja, ki je izdalo račun, s katero svojega dolžnika po.....

V primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec na podlagi zakona delavca o možnosti odpoved.....

Pismo o nameri
14,90€

Pismo o nameri je izjava ene ali obeh pogodbenih strank v postopku pogajanj, s katerim izrazita svoj.....

Podjemna pogodba
24,90€

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je vzajemna in odplačna pogodba med podjemnikom (izvajalcem) in .....

Pogodbo o avtobusnem prevozu skleneta prevoznik ter naročnik, z njo pa dogovorita medsebojne pravice.....

Prikazujem 1 do 15 od 25 (2 strani)