Aneks k najemni pogodbi

  • Aneks k najemni pogodbi

Aneks k najemni pogodbi

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k najemni je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej najemne pogodbe. Z najemno pogodbo se najemodajalec zaveže, da bo najemniku prepustil neko nepremičnino v posest ter rabo, najemnik pa se zaveže, da bo najemodajalcu za to plačeval najemnino (navadno določeno mesečno). Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri najemni pogodbi se lahko spremenijo določila o višini najemnine, o dnevu zapadlosti mesečnih terjatev, o načinu plačila, o načinu rabe, o številu ljudi, ki uporabljajo oziroma živijo v nepremičnini, ki je predmet pogodbe, o tem, ali so v stanovanju dovoljene tudi živali, kajenje in vse ostale določbe, ki sta jih morebiti stranki vključili v svoji najemni pogodbi, glede na njune želje in interese. Pogodbo lahko tudi podaljšata ali pa jo spremenita v pogodbo za nedoločen čas, spremenita pa lahko tudi odpovedne roke. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik.

Aneks vsebuje tudi obvestilo o spemembi najemnega razmerja.

Podobni izdelki

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za stanovanje

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za stanovanje

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za stanovanje je obvestilo, s katerim najemodajalec obvesti najem..

19,90€ Brez DDV: 16,31€

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za poslovne prostore (najemna pogodba sklenjena do 19.6.2019)

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za poslovne prostore (najemna pogodba sklenjena do 19.6.2019)

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za poslovne prostore je obvestilo, ki ga pošlje najemodajalec sod..

19,90€ Brez DDV: 16,31€

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za poslovne prostore (najemna pogodba sklenjena po 19.6.2019)

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za poslovne prostore (najemna pogodba sklenjena po 19.6.2019)

Obvestilo o poteku najemne pogodbe za poslovne prostore je obvestilo najemodajalca najemniku, da po ..

19,90€ Brez DDV: 16,31€

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši