Aneks k darilni pogodbi za avtomobil

  • Aneks k darilni pogodbi za avtomobil

Aneks k darilni pogodbi za avtomobil

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k darilni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej darilne pogodbe. Z darilno pogodbo se darovalec zavezuje, da bo na obdarjenca prenesel lastninsko pravico na določenem predmetu, ki je v njegovi lasti in sicer neodplačno, obdarjenec pa se s tem strinja. Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri darilni pogodbi se lahko spremeni določilo samem predmetu darilne pogodbe, torej stranki se dogovorita, da bo obdarjencu podarjeno nekaj drugega, kot je to zapisano v prvi pogodbi. Lahko spremenita tudi določilo o kraju ali datumu izročitve, ali pa, če so določeni pogoji ali roki v prvotni pogodbi, spremenita pogoje le teh. K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik (torej lahko tudi dodata pogoje ali roke, ki jih pogodba prej ni vsebovala).
 

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši