Oporoka

  • Oporoka

Oporoka

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

Oporoka je enostranska poslednja izjava oporočitelja, s katero pove, kako želi, da se njegovo premoženje razdeli po njegovi smrti. S tem se izogne zakonitemu dedovanju svojih dedičev, napravi jo, če želi svoje premoženje razdeliti drugače, kot to določa zakon. Je strogo osebna, zato lahko njeno vsebino določi zgolj oporočitelj sam, ki pa mora biti star vsaj 15 let in mora biti razsoden, v nasprotnem primeru je oporoka neveljavna. V oporoki je dobro, da opiše vse svoje premoženje. Obvezno mora določiti dediče ter njihove dedne deleže, lahko pa celo določi, katero premoženje točno deduje točno določeni dedič. V oporoki lahko določi tudi volila, ki jih lahko postavi pod pogoj ali rok. Oporoka je lahko napisana zgolj v eni izmed zakonsko predvidenih oblik: lastnoročna, pisna pred pričami, sodna ali notarska.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši